Zavolajte alebo nám napíšte

Navštívte nás

UNICARBACK, s.r.o.
Fraňa Mráza624
010 01 Žilina
Slovensko

mapa autopluh.sk

Mobil:
0948 13 88 77

IČO: 46643206
IČ DPH: SK2023514746
Zapísaná na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.56631/L

O našej spoločnosti
Naša spoločnosť bola založená v roku 2012 pre výrobu a distribúciu ťahaných zariadení za osobné motorové vozidlá.
V celoslovenskej súťaži ,,Podnikateľský nápad roka2012,,(www.podnikatelskynapadroka.sk) vyhlásenej Združením mladýchpodnikateľov Slovenska sme s projektom ťahané zariadenie získali 5.miesto z 274 prihlásených projektov.
V regionálnej súťaži ,,Nápad pre región,, vyhlásenej VTP Žilina –podnikateľské nápady, ktoré pochádzajú z česko-slovenského cezhraničnéhoregiónu sme zo 79 prihlásených projektov získali 4. miesto.
Na základe týchto dvoch úspechov sme sa rozhodli pokračovať arozvíjať náš projekt a vyrábať pre vás radlicu za osobné auto (autopluh).